Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 04/03/2011

Các mức hỗ trợ:                     1395.00 – 1407.00 – 1412.00

Các mức kháng cự:                1428.00 – 1439.00 – 1448.00

Giá hiện tại:                           1418.15

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1415.00 USD/oz với mục tiêu 1428.00 – 1439.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1412.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1407.00 – 1395.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon