Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 04/01/2013

Các mức hỗ trợ:          1610.00 – 1625.00 – 1635.00                                                     

Các mức kháng cự:     1665.00 – 1675.00 – 1682.00

Giá hiện tại:                            1651.55

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1665.00 USD/oz với mục tiêu 1635.00 – 1625.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1665.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1675.00 - 1682.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon