Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 04/01/2012

Các mức hỗ trợ:                      1560.00 – 1580.00 – 1590.00

Các mức kháng cự:                 1613.00 – 1621.00 – 1640.00

Giá hiện tại:                            1598.97

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1590.00 USD/oz với mục tiêu 1613.00 – 1621.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1590.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1580.00 – 1560.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon