Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 04/01/2011

Các mức hỗ trợ:                     1403.00 – 1406.50 – 1411.00

Các mức kháng cự:                1424.00 – 1427.50 – 1433.00

Giá hiện tại:                           1414.95

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1411.00 USD/oz với mục tiêu 1424.00 – 1427.50 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1411.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1406.50 – 1403.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon