Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 03/12/2012

Các mức hỗ trợ:          1694.00 – 1698.00 – 1703.00                                                   

Các mức kháng cự:     1731.00 – 1736.00 – 1745.00

Giá hiện tại:                            1718.81

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1703.00 USD/oz với mục tiêu 1731.00 – 1736.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1703.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1698.00 - 1694.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon