Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 03/12/2010

Các mức hỗ trợ:                     1354.00 – 1365.00 – 1380.00

Các mức kháng cự:                1400.00 – 1410.00 – 1425.00

Giá hiện tại:                           1390.68

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1380.00 USD/oz với mục tiêu 1400.00 – 1410.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1380.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1365.00 – 1354.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon