Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 03/11/2010

Các mức hỗ trợ:                     1325.00 – 1335.00 – 1349.00

Các mức kháng cự:                1360.00 – 1365.00 – 1375.00

Giá hiện tại:                           1355.25

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1349.00 USD/oz với mục tiêu 1360.00 – 1365.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1349.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1335.00 – 1325.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx

Image
icon
iconicon