Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 03/10/2011

Các mức hỗ trợ:                      1535.00 – 1555.00 – 1590.00

Các mức kháng cự:                 1645.00 – 1670.00 – 1690.00

Giá hiện tại:                            1633.00

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1645.00 USD/oz với mục tiêu 1590.00 – 1555.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1645.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1670.00 – 1690.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon