Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 03/08/2012

Các mức hỗ trợ:          1570.00 – 1579.00 – 1584.00                                                     

Các mức kháng cự:     1600.00 – 1607.00 – 1611.00

Giá hiện tại:                            1589.36

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1600.00 USD/oz với mục tiêu 1584.00 – 1579.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1600.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1607.00 - 1611.00 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon