Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 03/07/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1580.00 – 1587.00 – 1595.00                                                     

Các mức kháng cự:     1607.00 – 1614.00 – 1621.00

Giá hiện tại:                            1603

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1607.00 USD/oz với mục tiêu 1595.00 – 1587.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1607.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1614.00 & 1621.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon