Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 03/05/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1630.00 – 1634.00 – 1642.00                                                     

Các mức kháng cự:     1660.00 – 1672.00 – 1680.00

Giá hiện tại:                            1648.5

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1660.00 USD/oz với mục tiêu 1642.00 – 1634.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1660.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1672.00 & 1680.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon