Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 03/04/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1659.00 – 1663.00 – 1671.00                                                     

Các mức kháng cự:             1685.00 – 1692.00 – 1697.00

Giá hiện tại:                            1678.2

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1671.00 USD/oz với mục tiêu 1685.00 – 1692.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1671.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1663.00 & 1659.00 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon