Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 03/03/2011

Các mức hỗ trợ:                     1412.00 – 1417.00 – 1426.00

Các mức kháng cự:                1439.00 – 1448.00 – 1455.00

Giá hiện tại:                           1433.28

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1426.00 USD/oz với mục tiêu 1439.00 – 1448.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1426.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1417.00 – 1412.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon