Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 03/01/2013

Các mức hỗ trợ:          1659.00 – 1668.00 – 1680.00                                                   

Các mức kháng cự:     1694.00 – 1702.00 – 1709.00

Giá hiện tại:                            1686.92

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1680.00 USD/oz với mục tiêu 1694.00 – 1702.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1680.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1668.00 - 1659.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon