Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 02/11/2012

Các mức hỗ trợ:          1698.00 – 1701.00 – 1706.00                                                     

Các mức kháng cự:     1718.00 – 1728.00 – 1735.00

Giá hiện tại:                            1709.64

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1718.00 USD/oz với mục tiêu 1706.00 – 1701.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1718.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1728.00 - 1735.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon