Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 02/10/2012

Các mức hỗ trợ:          1752.00 – 1759.00 – 1769.00                                                     

Các mức kháng cự:     1791.00 - 1800.00 – 1810.00

Giá hiện tại:                            1777.55

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1769.00 USD/oz với mục tiêu 1791.00 – 1800.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1769.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1759.00 - 1752.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon