Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 02/08/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1578.00 – 1585.00 – 1589.00                                                     

Các mức kháng cự:     1611.00 – 1619.00 – 1630.00

Giá hiện tại:                            1600.74

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1611.00 USD/oz với mục tiêu 1589.00 – 1585.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1611.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1619.00 & 1630.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon