Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 02/08/2011

Các mức hỗ trợ:                      1597.00 – 1603.00 – 1613.00

Các mức kháng cự:                 1632.00 – 1636.50 – 1643.00

Giá hiện tại:                            1623.62

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1613.00 USD/oz với mục tiêu 1632.00 – 1636.50 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1613.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1603.00 – 1597.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon