Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 02/01/2013

Các mức hỗ trợ:          1652.00 – 1659.00 – 1668.00                                                   

Các mức kháng cự:     1685.00 – 1694.00 – 1702.00

Giá hiện tại:                            1683.06

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1668.00 USD/oz với mục tiêu 1685.00 – 1694.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1668.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1659.00 - 1652.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon