Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 01/11/2012

Các mức hỗ trợ:          1687.00 – 1698.00 – 1708.00                                                   

Các mức kháng cự:     1730.00 – 1735.00 – 1742.00

Giá hiện tại:                            1719.61

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1708.00 USD/oz với mục tiêu 1730.00 – 1735.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1708.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1698.00 - 1687.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon