Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 01/11/2010

Các mức hỗ trợ:                     1325.00 – 1335.00 – 1350.00

Các mức kháng cự:                1365.00 – 1375.00 – 1387.00

Giá hiện tại:                           1363.00

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1350.00 USD/oz với mục tiêu 1365.00 – 1375.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1350.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1335.00 – 1325.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Oilngold

 

 

Image
icon
iconicon