Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 01/10/2012

Các mức hỗ trợ:          1638.00 – 1652.00 – 1659.00                                                     

Các mức kháng cự:     1776.00 – 1783.00 – 1787.00

Giá hiện tại:                            1766.55

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1776.00 USD/oz với mục tiêu 1759.00 – 1752.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1776.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1783.00 - 1787.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.

Image
icon
iconicon