Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 01/09/2011

Các mức hỗ trợ:                      1745.00 – 1770.00 – 1810.00

Các mức kháng cự:                 1840.00 – 1855.00 – 1871.00

Giá hiện tại:                            1824.20

Chiến lược tham khảo: Mua tại 1811.00 USD/oz với mục tiêu 1840.00 – 1855.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1810.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1770.00 – 1745.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon