Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 01/08/2011

Các mức hỗ trợ:                      1593.00 – 1600.00 – 1607.00

Các mức kháng cự:                 1620.00 – 1627.00 – 1632.00

Giá hiện tại:                            1612.39

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1620.00 USD/oz với mục tiêu 1607.00 – 1600.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1620.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1627.00 – 1632.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon