Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 01/07/2011

Các mức hỗ trợ:                      1400.00 – 1491.00 – 1497.00

Các mức kháng cự:                 1505.00 – 1508.00 – 1515.00

Giá hiện tại:                            1498.68

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1505.00 USD/oz với mục tiêu 1497.00 – 1491.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1505.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1508.00 – 1515.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon