Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 01/03/2011

Các mức hỗ trợ:                     1387.00 – 1395.00 – 1400.00

Các mức kháng cự:                1417.00 – 1424.00 – 1430.00

Giá hiện tại:                           1413.07

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1400.00 USD/oz với mục tiêu 1417.00 – 1424.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1400.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1395.00 – 1387.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon