Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Chiến lược tham khảo : Bán vàng ở mức 1062, nhằm mục tiêu 1042 -1040.

Khi phá vỡ mức kháng cự 1065, giá vàng sẽ tiến tới 1070 – 1077.

Lưu ý : Các chỉ báo kĩ thuật diễn biến phức tạp, nhà đầu tư cần thận trọng trong việc chọn lựa chiến lược của mình.

Các mức kháng cự      : 1077 – 1070 – 1065

Các mức hỗ trợ           : 1042 – 1040 – 1028

Giá hiện tại                 : 1057

  

 

Lược dịch

Theo www.dailyfx.com

Image
icon
iconicon