Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Chiến lược tham khảo : Mua xung quanh vùng 1052, mục tiêu 1065 – 1070.

Chiến lược khác : Nếu xu hướng xuống phá 1050 sẽ mở ra một xu hướng xuống 1042 – 1040.


M
ức kháng cự 3 :     1077

Mức kháng cự 2 :     1070

Mức kháng cự 1 :     1065

Điểm xoay :             1050

Mức hỗ trợ 1 :         1042

Mức hỗ trợ 2 :         1040

Giá hiện tại :            1061

 

 

Lược dịch

Theo www.dailyfx.com

Image
icon
iconicon