Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1040 – 1042 – 1050

Các mức kháng cự :                1065 – 1070 -  1077

Giá hiện tại :                           1055

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1050 với mục tiêu 1065 – 1070.

Kịch bản khác : Xu hướng xuống thể hiện khi giá phá mức cản 1050. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1042 và 1040.

Lược dịch

Theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon