Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1020 – 1031 – 1036

Các mức kháng cự :                1048 – 1052 -  1060

Giá hiện tại :                           1042

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1048 với mục tiêu 1036 – 1031.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức cản 1048. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1052 và 1060.

 

 

 

Lược dịch

Theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon