Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1012 – 1020 – 1027

Các mức kháng cự :                1048 – 1052 -  1060

Giá hiện tại :                           1038

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1029 với mục tiêu 1048 – 1052.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức cản 1027. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1020 và 1012.

 

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon