Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1002 – 1014 – 1020

Các mức kháng cự :              1035 – 1042 -  1052

Giá hiện tại :                           1032

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1023 với mục tiêu 1040 – 1050.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức cản 1023. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1014 và 1002.

 

 

Lược dịch

Theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon