Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

 

Các mức hỗ trợ :                     1016 – 1027 – 1035

Các mức kháng cự :                1050 – 1060 -  1070

Giá hiện tại :                           1048

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1035 với mục tiêu 1050 – 1060.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức cản 1035. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1027 và 1016.

 

 

Lược dịch

Theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon