Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

 

Các mức hỗ trợ :                     1016 – 1027 – 1035

Các mức kháng cự :                1060 – 1070 -  1080

Giá hiện tại :                           1046

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1035 với mục tiêu 1060 – 1070.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức cản 1035. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1027 và 1016.

 

 

Lược dịch

Theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon