Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ: 1027 – 1035 – 1050

Các mức kháng cự: 1070 – 1080 –1100

Giá hiện tại: 1064

Chiến lược giao dịch: Mua quanh mức 1056 với mục tiêu 1070 – 1080.

Kịch bản khác: Nếu phá 1050 thì giá vàng sẽ giảm về 1035 – 1027.

Việc phá vỡ mốc 1050 trong phiên giao dịch hôm qua là dấu hiệu tốt cho thấy giá vàng có khả năng tiến về 1070.

 

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon