Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

 

Các mức hỗ trợ : 1027 – 1050 - 1064

Các mức kháng cự : 1100 – 1110 - 1122

Chiến lược giao dịch : Mua quanh vùng 1070 với mục tiêu là 1100 - 1110.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm giá khi phá vỡ mức hỗ trợ 1064. Khi đó sẽ nhằm mục tiêu 1050 – 1027.

 

Lược dịch

Theo Dailyfx

Image
icon
iconicon