Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các  mức hỗ trợ : 1027 – 1050 – 1070

Các mức kháng cự : 1100 – 1110 - 1122

Chiến lược giao dịch : Mua trên vùng 1070, nhằm mục tiêu 1100 – 1110.

Kịch bản khác : Nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ 1070, giá vàng sẽ nhằm mục tiêu 1050 – 1027.

 

Lược dịch

Theo Dailyfx

Image
icon
iconicon