Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1027 – 1050 – 1070

Các mức kháng cự :                1100 – 1110 -  1122

Giá hiện tại :                           1089

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1070 với mục tiêu 1100 – 1110.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức cản 1070. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1050 và 1027.

 

  

Lược dịch

Theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon