Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ : 1050 – 1070 - 1080

Các mức kháng cự : 1110 – 1122 – 1130

Giá hiện tại : 1105

Chiến lược giao dịch : Mua trên vùng 1087, nhằm mục tiêu 1122 - 1130

Kịch bản khác : Nếu xu hướng điều chỉnh phá vỡ 1080 thì sẽ nhằm mục tiêu 1070 – 1050.

 

Lược dịch

Theo dailyfx

 

Image
icon
iconicon