Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1050 - 1070 - 1078

Các mức kháng cự:     1110 – 1122 - 1130

Chiến lược giao dịch:  Mua trên mức 1086.00, mục tiêu 1110.00 và dừng lỗ tại 1122.00.

Kịch bản khác : Nếu xu hướng giảm phá vỡ mức 1078.00 giá sẽ nhằm mục tiêu 1070 và 1050.

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon