Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ : 1070 – 1085 - 1096

Các mức kháng cự : 1122 – 1130 – 1135

Giá hiện tại : 1122

Chiến lược giao dịch : Mua trên vùng 1096, nhằm mục tiêu 1110 – 1122.

Kịch bản khác : Nếu xu hướng điều chỉnh phá vỡ 1096 thì sẽ nhằm mục tiêu 1085 – 1070.

 

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon