Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ : 1070 – 1085 - 1096

Các mức kháng cự : 1113 – 1122 – 1135

Giá hiện tại : 1106.5              

Chiến lược giao dịch : Bán dưới vùng 1113, nhằm mục tiêu 1096 – 1085.

Kịch bản khác : Nếu xu hướng điều chỉnh phá vỡ 1113 thì sẽ nhằm mục tiêu 1122 – 1135.

 

Lược dịch

Theo dailyfx

 

 

Image
icon
iconicon