Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ : 1085 – 1096 - 1110

Các mức kháng cự : 1135 – 1145 – 1155

Giá hiện tại : 1128.8              

Chiến lược giao dịch : Mua trên vùng 1110, nhằm mục tiêu 1135 – 1145.

Kịch bản khác : Nếu xu hướng điều chỉnh phá vỡ 1110 thì sẽ nhằm mục tiêu 1196 – 1085.

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon