Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ : 1095 – 1112 - 1125

Các mức kháng cự : 1145 – 1155 – 1170

Giá hiện tại : 1139     

Chiến lược giao dịch : Mua trên vùng 1125, nhằm mục tiêu 1145 – 1155.

Kịch bản khác : Nếu xu hướng điều chỉnh phá vỡ 1125 thì sẽ nhằm mục tiêu 1112 - 1095.

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon