Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ : 1095 – 1110 - 1130

Các mức kháng cự : 1155 – 1160 – 1170

Giá hiện tại : 1145     

Chiến lược giao dịch : Mua trên vùng 1130, nhằm mục tiêu 1155 – 1160.

Kịch bản khác : Nếu xu hướng điều chỉnh phá vỡ 1130 thì sẽ nhằm mục tiêu 1110 - 1095.

 

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon