Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ : 1022 – 1130 - 1140

Các mức kháng cự : 1170 – 1180 – 1200

Giá hiện tại : 1162     

Chiến lược giao dịch : Mua trên vùng 1145, nhằm mục tiêu 1170 – 1180.

Kịch bản khác : Nếu xu hướng điều chỉnh phá vỡ 1140 thì sẽ nhằm mục tiêu 1130 - 1022.

 

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon