Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ : 1030 – 1145 - 1157

Các mức kháng cự : 1195 – 1215 – 1225

Giá hiện tại : 1172     

Chiến lược giao dịch : Bán dưới vùng 1195, nhằm mục tiêu 1157 – 1145.

Kịch bản khác : Nếu xu hướng điều chỉnh phá vỡ 1195 thì sẽ nhằm mục tiêu 1215 - 1225.

 

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon