Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ : 1130 – 1150 - 1165

Các mức kháng cự : 1182 – 1195 – 1210

Giá hiện tại : 1179.8  

Chiến lược giao dịch : Mua trên vùng 1165, nhằm mục tiêu 1182 – 1195.

Kịch bản khác : Nếu xu hướng điều chỉnh phá vỡ 1165 thì sẽ nhằm mục tiêu 1150 - 1130.

 

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon