Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1150 – 1165 – 1180

Các mức kháng cự :                1230 – 1242 -  1270

Giá hiện tại :                           1213

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1180 với mục tiêu 1230 – 1242.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức cản 1180. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1165 và 1150.

 

 Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon