Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1150 – 1170 – 1195

Các mức kháng cự :                1230 – 1242 -  1270

Giá hiện tại :                           1218

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1200 với mục tiêu 1230 – 1242.

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức cản 1195. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1170 và 1150.

  

Lược dịch

Theo dailyfx

Image
icon
iconicon